Česká asociace cheerleaders

Organizace, jež zastřešuje české cheerleaders, je Česká asociace cheerleaders (dále jen „ČACH“). ČACH je neziskovou organizací, která byla založeno v listopadu roku 2001 s hlavním cílem rozvoje cheerleadingu v České republice. Mezi cíle organizace patří rozvoj, podpora a organizování cheerleadingu na území České republiky, sdružování a reprezentace českých klubů cheerleadingu v republikových a mezinárodních organizacích se sportovním zaměřením.

ČACH je národní sportovní autoritou pro oblast cheerleadingu, je členem České unie sportu (dále jen „ČUS“), Českého olympijského výboru (dále jen "ČOV"), European Cheer Union (dále jen „ECU“), Internationa Cheer Union (dále jen „ICU“) a Sport accord.