Sport, kde se jistí pády

Mnoho lidí v České Republice stále pořádně neví, co cheerleading vlastně je. Odpověď je jednoduchá. Je to všestranný sport, který obsahuje tanec, akrobacii na zemi i ve vzduchu a atraktivní lidské pyramidy. Soutěží se ve tří minutových dynamických choreografiích. Předvádí je 16 až 25 sportovců a důraz je kladen na technické provedení akrobatických prvků.

Sportovní cheerleading je mezinárodně uznávaným sportovním odvětvím. V roce 2016 byl uznán Mezinárodním Olympijským výborem a přijat jako oficiální neolympijský sport.

Sportovní cheerleading se dělí se na dvě kategorie – akrobatickou a taneční, přičemž v Česku je populárnější kategorie akrobatická.

Závěrem, Cheerleading je sportovním odvětvím, které se kromě vlastního sportovního vývoje zabývá i podporou všech ostatních sportovních odvětví a úzce s nimi spolupracuje. A tak kromě náročných sportovních výkonů, spolupracují cheerleaders s různými sportovními kluby a pomáhají vytvářet atmosféru u sportovních akcí, turnajů a soutěží.

Cheerleading ale není jen o sportu jako takovém. Jde zde především o spolupráci, vytváření vazeb mezi jednotlivými sportovci, ať už z jednoho či různých týmů. Sportovci se navzájem hlasitě podporují a pomáhají si na soutěžích i při samotných trénincích. Je to týmový duch, tzv. spirit, jenž utváří tuto úžasnou atmosféru. A tato spolupráce a týmový duch je směr, životní postoj, kterým se lidé řídí. Pro někoho znamená jeho tým druhou rodinu.

A jak vlastně jednotlivé prvky a taneční styly cheerleadingu vypadají?