Sport, kde se jistí pády a létá do výšky

Cheerleading je širokospektrálním sportem, obsahující tanec, akrobacii na zemi i ve vzduchu a atraktivní lidské pyramidy. Soutěží se ve tří minutových dynamických choreografiích, které předvádí 16-25 sportovců. Důraz je kladen na technické provedení akrobatických prvků.

Historie sportovního cheerleadingu

Cheerleading (neboli roztleskávání) se objevil poprvé na konci 19. století v podobě organizovaného povzbuzování na fotbalových utkání v americkém Princetonu. Tehdy byl vytvořen pokřik, kterým se muži snažili vést diváky k podpoře svého týmu.

Cheerleading v ČR

Cheerleading je v České republice relativně mladým sportovním odvětvím. Historie českého cheerladingu cheerleadingu se začala psát na počátku devadesátých let, především jako součást týmů amerického fotbalu, kdy cheerleaders pomáhaly vytvářet atmosféru na zápasech.

Česká asociace cheerleaders

Organizace, jež zastřešuje české cheerleaders, je Česká asociace cheerleaders (dále jen „ČACH“). ČACH je neziskovou organizací, která byla založeno v listopadu roku 2001 s hlavním cílem rozvoje cheerleadingu v České republice.

Reprezentace ČR a Národní Tým

Na mistrovství světa Českou republiku reprezentuje národní tým, který je složen z nejlepších cheerleaders z celé České republiky a spadá pod Českou asociaci cheerleaders.