A jak vlastně jednotlivé prvky cheerleadingu vypadají?

Stunty - jsou základní prvky pyramid. Jeden stunt tvoří čtyři až pět lidí - "TOP" neboli "FLYER" je osoba, obvykle dívka, která je zvedána a vyhazována ostatními členy. "BASE" je každý, kdo není top a tvoří základ skupinky a zvedá topa. Skupinka je rozložená dva boční base, jednoho zadního base (tomu se říká backspotter) a někdy je přidán i přední base, ale ten se většinou vynechává. Také je možnost dělat partner stunt, kde je zpravidla jeden muž a jedna žena.

Pyramidy - vznikají spojením více stuntů dohromady a jejich různým spojením.

Skoky v cheerleadingu vznikly převzetím skoků z gymnastiky. Skoků a jejich kombinací existuje mnoho, mezi základní patří tzv. toe-touch, side/front hurdler a pike.

Akrobacie se do choreografií zahrnuje tzv. standing tumbling a running tumbling, tedy ze stoje či s rozeběhem. Jednotlivé prvky jsou dále spojovány se skoky a za sebe do akrobatických řad. Typicky se zařazují hvězdy, rondáty, fliky, salta apod.

Tanec má v cheerleadingu dvě podoby, a to tzv. cheer dance, který sestává ze speciálních cheerleadingových pohybů, a pak tanec různých stylů (free style, jazz, kick,..). Pro tanec v cheerleadingu jsou typické tzv. pompomy (pomy), jež jsou vyráběny z tenkých plastových proužků různé šířky, barvy a třpytivosti s rukojetí.

Pokřikem povzbuzují cheerleaders sportovce a vyzývají diváky k fandění. Existují dva druhy: krátké pokřiky (chants) a dlouhé pokřiky (cheers). Krátké pokřiky jsou tvořeny zpravidla jedním až třemi verši a třikrát se opakují.