Cheerleading v ČR

Cheerleading je v České republice relativně mladým sportovním odvětvím. Historie českého cheerladingu cheerleadingu se začala psát na počátku devadesátých let, především jako součást týmů amerického fotbalu, kdy cheerleaders pomáhaly vytvářet atmosféru na zápasech.

V současné době u nás působí přes 30 týmů, které sdružují 1 500 cheerleaders. České týmy se zaměřují buď na tanec anebo výhradně na sportovní cheerleading, tedy na stavění stuntů a pyramid. Některé týmy můžete vidět i na plesech či firemních akcích.

Nejmenší cheerleaders začínají trénovat ve věku od 5 let a jsou součástí věkové divize Peewees 5-11 let. Juniorská kategorie je v rozpětí od 11 do 15 let a nejstarší Senior od 16 let. Horní věková hranice není omezena.

Místem, kde se mohou všichni sportovci potkat jsou semináře, školení, workshopy, kempy a v neposlední řadě soutěže. Ty v ČR pořádá Česká asociace cheerleaders a patří mezi ně jednou ročně oficiální Mistrovství České republiky v cheerleadingu, které je zároveň i nominační soutěží na Mistrovství Evropy v cheerleadingu. Dále soutěž Spirit Cheer Cup, Safari Cheer Cup a Roller Coaster Cup. Všechny tyto soutěže jsou zařazeny do České národní cheer ligy.