Cheerleading v ČR

Cheerleading je v České republice relativně mladým sportovním odvětvím. Historie českého cheerladingu cheerleadingu se začala psát na počátku devadesátých let, především jako součást týmů amerického fotbalu, kdy cheerleaders pomáhaly vytvářet atmosféru na zápasech.

V současné době u nás působí přes 30 týmů, které sdružují 1 800 cheerleaders. České týmy se zaměřují buď na tanec anebo výhradně na sportovní cheerleading, tedy na stavění stuntů a pyramid. Některé týmy můžete vidět i na plesech či firemních akcích.

Nejmenší cheerleaders začínají trénovat ve věku od 5 let a jsou součástí věkové divize Peewees 5-11 let. Juniorská kategorie je v rozpětí od 11 do 15 let a nejstarší Senior od 16 let. Horní věková hranice není omezena.

Místem, kde se mohou všichni sportovci potkat jsou semináře, školení, workshopy, kempy a v neposlední řadě soutěže. Ty v ČR pořádá Česká asociace cheerleaders a patří mezi ně jednou ročně oficiální Mistrovství České republiky v cheerleadingu, které je zároveň i nominační soutěží na Mistrovství Evropy v cheerleadingu.

Dále se v cheerleadingu konají další soutěže v průběhu sezony mezi které patří soutěž Spirit Cheer Cup, Prague Cheer Open, Open Air Cup či nejrůznějšé klubové soutěže. Tyto soutěže mohou být zařazeny do České národní cheer ligy.

Národní sportovní autoritou pro cheerleading v ČR je Česká asociace cheerleaders, z.s.