A jak vlastně jednotlivé prvky cheerleadingu vypadají?

Sportovní cheerleading - Choreografie sportovního cheerleadingu je tvořena pokřikem, akrobacií na zemi i ve vzduchu, v sestavě uvidíte i atraktivní lidské pyramidy, skoky a tanec. Část pokřiku je důležitá pro navázání kontaktu s publikem, důraz je kladen na hlasitost, rytmus a odpověď diváka. Další část již se odehrává za zvuku hudby, zde je kladen důraz na návaznost hudby a předváděné sestavy, technické provedení prvků a sehranost cheerleaders.

Stunty - je základní prvek pyramid. Jeden stunt tvoří čtyři až pět sportovců - "TOP" neboli "FLYER" je cheerleader, obvykle dívka, která je zvedána a vyhazována ostatními sportovci. "BASE" je každý, kdo není top a tvoří základ skupinky a zvedá topa. Skupinka je rozložená dva boční base, jednoho zadního base (tomu se říká backspotter) a někdy je přidán i přední base, ale ten se většinou vynechává.

Double stunt - jeden stunt tvoří dva až tři sportovci - "TOP" neboli "FLYER" je cheerleader, obvykle dívka, která je zvedána a vyhazována ostatními sportovci. "BASE" je každý, kdo není top a tvoří základ skupinky a zvedá topa

Partner Stunt, kde je zpravidla jeden muž a jedna žena.+ doplnit foto "BASE" je každý, kdo není top a tvoří základ skupinky a zvedá topa. "TOP" neboli "FLYER" je osoba, obvykle dívka, která je zvedána a vyhazována ostatními členy.

Pyramidy - vzniká různým spojení více stuntů dohromady.

Skoky v cheerleadingu vznikly převzetím skoků z gymnastiky. Skoků a jejich kombinací existuje mnoho, mezi základní patří tzv. toe-touch, side/front hurdler a pike.

Akrobacie se do choreografií zahrnuje tzv. standing tumbling a running tumbling, tedy ze stoje či s rozběhem. Jednotlivé prvky mohou být spojovány se skoky nebo jsou součástí akrobatických řad. Typicky se zařazují hvězdy, rondáty, fliky, salta apod.

Performance neboli taneční cheerleading lze kvalifikovat jako taneční choreografii, která sestává ze speciálních cheerleadingových pohybů. Je zde typické použití tzv. pom pomy různých velikostí, jež jsou vyráběny z tenkých plastových proužků různé šířky, barvy a třpytivosti s rukojetí. Jedná se o poutavou podívanou, kde najdou své místo i baletní prvky a skoky.

Pokřik je součástí soutěžní sestavy sportovního cheerleadingu a jeho prostřednictvím povzbuzují cheerleaders sportovce a vyzývají diváky k fandění. Existují dva druhy: krátké pokřiky (chants) a dlouhé pokřiky (cheers). Krátké pokřiky jsou tvořeny zpravidla jedním až třemi verši a třikrát se opakují. Dlouhé pokřiky jsou většinou doplněny o chants.