Reprezentace

Český národní reprezentační tým (Team Czech Republic) je výběr nejlepších cheerleaders z celé České republiky a jeho zřizovatelem je Česká asociace cheerleaders (dále jen „ČACH”).

Základní úlohou tohoto týmu je podpora rozvoje cheerleadingu, sledování sportovců na vrcholných soutěžích a výběr nejlepších cheerleaders z celé ČR pro reprezentaci na vrcholných mezinárodních soutěžích. Úkolem reprezentačního týmu je příprava sportovních reprezentantů v seniorské a juniorské kategorii, účast na pravidelných trénincích a soustředění.

Reprezentační tým pravidelně reprezentuje Českou republiku na mezinárodních soutěží, školí ostatní české týmy, exhibičně vystupuje na českých soutěžích a na různých kulturních, sportovních či charitativních akcích. JIž od roku 2016 se reprezentační týmy pravidelně účastní Mistrovství Světa a umisťují se v top 10 ve svých kategoriích.

Členové národního týmu udávají směr ostatním cheerleaders, nejen svými úspěchy ale i svým chováním mezi sebou a k ostatním cheerleaders. Hlavním úkolem české reprezentace je motivovat u sportovců pozitivní vztah k cheerleadingu jakožto olympijského sportu.