Cheerleading v ČR

Česká asociace cheerleaders (dále jen „ČACH“) sdružuje týmy, které se specializují na sportovní a taneční cheerleading.

Česká asociace cheerleaders (dále jen „ČACH“) je neziskovou organizací, která byla založeno v listopadu roku 2001 s hlavním cílem rozvoje cheerleadingu v České republice. Cheerleading tedy působí pod touto národní sportovní autoritou již 20 let.

Hlavní činnosti a cíle ČACH

  • rozvoj, podpora a propagace cheerleadingu
  • vydávání jednotných pravidel a metodických materiálů
  • organizace soutěží na úrovni ČACH včetně soutěží celostátních a mezinárodních
  • organizace a řízení účasti reprezentačních družstev na mezinárodních soutěžích
  • pořádání školení a kempů pro cheerleaders, trenéry a rozhodčí
  • podpora při zabezpečování materiálů a vybavení pro cheerleading
  • ediční a nakladatelská činnost s tématikou cheerleadingu
  • kontrolní činnost v rozsahu vymezeném stanovami a právním řádem ČR
  • získávání prostředků na zajištění činnosti ČACH
  • ČACH sdružuje sportovní kluby, které se specializují na sportovní a taneční cheerleading. Členskou základnu v současné době tvoří více než 2 000 cheerleaders ve 30ti týmech z celé ČR.

Chcete se stát členem ČACH? Více info zde.

ČACH je národní sportovní autoritou pro oblast cheerleadingu, je členem České unie sportu (dále jen „ČUS“), Českého olympijského výboru (dále jen “ČOV”), European Cheer Union (dále jen „ECU“), International Cheer Union (dále jen „ICU“) a Sport accord. V roce 2020 se ČACH dočkala přijetí Českým olympijským výborem.

Vedle soutěží ČACH připravuje a organizuje podpůrné a vzdělávací akce (semináře, školení, workshopy a kempy), poskytuje a zprostředkovává materiály a mnoho dalších pomůcek a informací stávajícím i novým týmům.

Od svého založení pořádá ČACH pravidelně jednou ročně oficiální Mistrovství České republiky v cheerleadingu, které je zároveň i nominační soutěží na Mistrovství Evropy v cheerleadingu. Kromě toho pořádá ČACH další soutěže, které jsou součástí České národní cheer ligy a mimo jiné zaštiťuje klubové soutěže.

Národní sportovní autoritou pro cheerleading v ČR je Česká asociace cheerleaders, z.s.