Co je cheerleading

Sportovní cheerleading je mezinárodně uznávaným sportovním odvětvím. V roce 2021 byl cheerleading uznán a přijat Mezinárodním Olympijským výborem jako oficiální plnohodnotný člen.

Cheerleading se dělí se na dvě kategorie – sportovní cheerleading a performance, přičemž je populárnější kategorie akrobatická. Sportovní cheerleading je zastoupen v členské základně 85%, performance 15%. Cheerleading působí pod národní sportovní autoritou pro oblast cheerleadingu ČACH v České republice již 20 let.. Členskou základnu v současné době tvoří více než 2 000 cheerleaders ve 30ti týmech z celé ČR.

Choreografie sportovního cheerleadingu je tvořena pokřikem, akrobacií na zemi i ve vzduchu, v sestavě uvidíte i atraktivní lidské pyramidy, skoky a tanec. Část pokřiku je důležitá pro navázání kontaktu s publikem, důraz je kladen na hlasitost, rytmus a odpověď diváka. Další část již se odehrává za zvuku hudby, zde je kladen důraz na návaznost hudby a předváděné sestavy, technické provedení prvků a sehranost cheerleaders.

Performance, který můžeme znát pod pojmem taneční cheerleading lze kvalifikovat jako taneční choreografie, kde sportovci představují taneční sestavu s třásněmi tzv. pom-pomy. Jedná se o poutavou podívanou, kde najdou své místo i baletní prvky a skoky.

Obě kategorie jsou pravidelně představovány na soutěžích pořádaných jak zastřešující organizací, tak i na klubových soutěžích. Soutěží se v různých kategoriích, které představuje 1-24 sportovců dle kategorie soutěžní skupiny.

Cheerleading je sportovním odvětvím, kde se ukazuje důležitost pozitivní konkurence, různé týmy napříč celou ČR dokáží navzájem ocenit náročné sportovní výkon., Sportovci se navzájem hlasitě podporují a pomáhají si na soutěžích i při samotných trénincích.

Cheerleading není jen sport, je to životní styl. Cheerleading je o týmové spolupráci, vytváření vazeb mezi jednotlivými sportovci, ať už ze svého či různých týmů.

Hlavním bodem pro každou cheerleader je spirit, tzv. týmový duch, který popis právě postoj, zdravé sebevědomí a přístup nejen k tréninkům, ale i ke studiu a životnímu postiji. Trenéři pracují s každou cheerleader, podporují celý tým a motivují každého člena. Pro někoho znamená jeho tým druhou rodinu.

Cheerleading je sportovním odvětvím, které se jako jedno z mála zabývá i podporou dalších ostatních sportovních odvětví a úzce s nimi spolupracuje. A tak kromě vlastních soutěží, spolupracují cheerleaders s různými sportovními kluby a pomáhají vytvářet atmosféru u sportovních akcí, turnajů a soutěží (americký fotbal, basketbal, florbal, hokej, volejbal a další.)

A jak vlastně jednotlivé prvky a taneční styly cheerleadingu vypadají?