Historie sportovního cheerleadingu

Cheerleading (neboli roztleskávání) se objevil poprvé na konci 19. století v podobě organizovaného povzbuzování na zápasech amerického fotbalu, v americkém Princetonu. Tehdy skupina mužů vytvořila pokřik, kterým se snažili vést diváky k podpoře svého týmu.

Ženy zpočátku nebyly v cheerleadingu vítané a začaly do něj pronikat až po 2. světové válce.

Spoustu lidí si pod slovem cheerleading představí "tleskání s pom-pomy v ruce", avšak netuší, že pod pojmem "sportovní cheerleading" se skrývá velmi rozmanitý, originální, energický a fyzicky náročný sport, stávající z několika různých činností. Patří sem akrobacie, stunty, skoky, tanec, lidské pyramidy, výhozy a pokřik.